IX. Sản phẩm dành cho tôm cá

 • Trang chủ | Sản phẩm | IX. Sản phẩm dành cho tôm cá
  • 10. MF SUPPER(NHÃN XANH)

   Mã sản phẩm: MF SUPPER(NHÃN XANH)
   Công dụng:

   Tăng cường sưc đề kháng, chống stress và bệnh thời tiết hữu hiệu, giảm dịch bệnh đường ruột, bệnh đốm đỏ, ghẻ lở

   Đặc biệt giúp cá sấu mạnh khỏe, bóng da,ngừa gù lưng hữu hiệu

   Thành phần: vitamin B1 400mg, vitamin B2 100mg, vitamin b6 400g
   Cách Dùng :

   Cá con: trộn đều 500g cho 150kg thức ăn

   Cá thịt: trộn đều 500g cho 200kg thức ăn

   Quy cách: 500g
  • 11.MF SUPPER(NHÃN VÀNG)

   Mã sản phẩm: .MF SUPPER(NHÃN VÀNG)
   Công dụng:

   - Tăng cường sưc đề kháng chống stress và bệnh thời tiết hữu hiệu, giam dich bệnh đường ruột, bệnh đốm đỏ,ghẻ lở

   -Đặc biệt giúp cá lóc mạnh khỏe, bóng da, mau lớn, ngừ gù lưng hữu hiệu

   Thành phần: Vitamin B1 400mg, Vitamin B2 100mg, Vitamin B6 400g (in 1kg).
   Cách Dùng :

   Cá con: trộn đều 500g cho 150g thức ăn

   Cá thịt : trộn đều 500g cho 200kg thức ăn

   Quy cách: 500g
  • 14.SAVIOD TÔM, CÁ: Dung dịch thuốc sát trùng phun xịt, pha với môi trường nuôi tối ưu, bảo vệ ưu tiên, sát trùng ưu việt

   Mã sản phẩm: SAVIOD TÔM, CÁ
   Công dụng:

   Diệt tất cả các loại vi khuẩn, động vật nguyên sinh trong môi trường nước nuôi tôm, cá.

   Thành phần: PVP iodine 100g.
   Cách Dùng :

   - Chuẩn bị ao nuôi tôm, cá: 1lít SAVIOD/10lít nước, sau đó tạt đều  góc, cạnh và đáy ao.

   - Chuẩn bị nước để ươm giống: 1lít SAVIOD/1000m3 nước ươm giống.

   - Sử dụng định kỳ cho ao nuôi: 1lít SAVIOD/1500m3 nước, 15 ngày/lần.

   - Khử trùng trứng tôm, cá trước khi ấp: 100ml SAVIOD/100m3 , sau đó ngâm trứng vào 2-3 phút.

   - Khử trùng dụng cụ, thiết bị: 1lít SAVIOD/10 lít nước, sau đó phun xịt lên mặt dụng cụ, thiết bị. 

   Quy cách: 100ml, 300ml