IX. Sản phẩm dành cho tôm cá

 • Trang chủ | Sản phẩm | IX. Sản phẩm dành cho tôm cá
  • 11.MF SUPPER(NHÃN VÀNG)

   Mã sản phẩm: .MF SUPPER(NHÃN VÀNG)
   Công dụng:

   - Tăng cường sưc đề kháng chống stress và bệnh thời tiết hữu hiệu, giam dich bệnh đường ruột, bệnh đốm đỏ,ghẻ lở

   -Đặc biệt giúp cá lóc mạnh khỏe, bóng da, mau lớn, ngừ gù lưng hữu hiệu

   Thành phần: Vitamin B1 400mg, Vitamin B2 100mg, Vitamin B6 400g (in 1kg).
   Cách Dùng :

   Cá con: trộn đều 500g cho 150g thức ăn

   Cá thịt : trộn đều 500g cho 200kg thức ăn

   Quy cách: 500g
  • 14.SAVIOD TÔM, CÁ: Dung dịch thuốc sát trùng phun xịt, pha với môi trường nuôi tối ưu, bảo vệ ưu tiên, sát trùng ưu việt

   Mã sản phẩm: SAVIOD TÔM, CÁ
   Công dụng:

   Diệt tất cả các loại vi khuẩn, động vật nguyên sinh trong môi trường nước nuôi tôm, cá.

   Thành phần: PVP iodine 100g.
   Cách Dùng :

   - Chuẩn bị ao nuôi tôm, cá: 1lít SAVIOD/10lít nước, sau đó tạt đều  góc, cạnh và đáy ao.

   - Chuẩn bị nước để ươm giống: 1lít SAVIOD/1000m3 nước ươm giống.

   - Sử dụng định kỳ cho ao nuôi: 1lít SAVIOD/1500m3 nước, 15 ngày/lần.

   - Khử trùng trứng tôm, cá trước khi ấp: 100ml SAVIOD/100m3 , sau đó ngâm trứng vào 2-3 phút.

   - Khử trùng dụng cụ, thiết bị: 1lít SAVIOD/10 lít nước, sau đó phun xịt lên mặt dụng cụ, thiết bị. 

   Quy cách: 100ml, 300ml