Tin Nông Nghiệp

  • Trang chủ | Tin tức | Tin Nông Nghiệp
  • Thứ ba, 05:21Ngày 04/11/2014

    Đại diện Tổng cục Thủy sản cho biết, kết quả xét nghiệm, phát hiện ra virus Taura ở Bình Thuận và cả ở TP.Hồ Chí Minh là hoàn toàn không chính xác do các đơn vị này chỉ là các trạm kiểm dịch của địa phương, không đủ điều kiện kỹ thuật để xét nghiệm.

    Thứ ba, 05:17Ngày 04/11/2014

    Giá trị xuất khẩu trong tháng 10 đạt kết quả tốt