Liên hệ

 • Trang chủ | Liên hệ
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC SAFA

   Địa chỉ:

     143/46 Khu phố Tân Hòa, P. Đông Hòa, Thị Xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
     Điện thoại: 0274 3751 403 - Fax: 0274 3751 063.
     Email: safa@safa.com.vn | Website: www.safa.com.vn
 • VSUSKJ
 • GỞI ĐI LÀM LẠI