I. Sản Phẩm Mới

 • Trang chủ | Sản phẩm | I. Sản Phẩm Mới
 • Cloud Zoom small image
  • SAFA-DIỆT MUỖI

   Mã sản phẩm:
   Công dụng:

    Diệt muỗi, ruồi, kiến, gián dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

    

   Thành phần: Permethrin: 50 % (w/v) Phụ gia: 50% (w/v)
   Cách Dùng :

   - Đối với diệt ruồi, kiến, gián: Pha loãng chế phẩm theo tỷ lệ 5ml chế phẩm/ 02 lít nước sạch. Phun bề mặt bằng máy phun đeo vai hoặc bình phun với liều lượng 02 lít dung dịch đã pha cho 60m2 bề mặt (hay pha theo tỷ lệ 1ml/ 400ml nước sạch, dung dịch đã pha phun cho 12m2 bề mặt) 

   - Đối với diệt muỗi:

               + Phun diệt muỗi: Phun ULV, pha với liều lượng 100ml chế phẩm pha với 01 lít nước sạch, phun dung dịch đã pha (1100ml) cho phòng có diện tích 18- 20m2.

               + Phun tồn lưu diệt muỗi: Pha chế phẩm theo tỷ lệ 5ml/02 lít nước sạch, phun bề mặt bằng máy phun đeo vai hoặc bình phun với liều lượng 02 lít dung dịch đã pha cho diện tích 60m2 bề mặt, phun nhắc lại sau 01 tháng.

               + Đối với tẩm màn: Tẩm màn theo liều lượng 200mg chế phẩm (tương đương 200ml) tẩm cho 1 m2 màn, thời gian tồn lưu trên màn là 01 tháng, tẩm lại màn sau 1 tháng.


   Quy cách: 20ml