THÔNG TIN DỊCH BỆNH

 • Trang chủ | Thông Tin Dịch Bệnh
 • Thông tin về tình hình dịch cúm gia cầm, LMLM và tai xanh ngày 07/12/2015
  Thứ ba, 07:57Ngày 08/12/2015 .
  I. TÌNH HÌNH DỊCH   
  1.1. Dịch Cúm gia cầm
  Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh ở các địa phương.

  Ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 tại xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã qua 21 ngày.
  Hiện nay, cả nước có 06 ổ dịch Cúm gia cầm xảy ra ở 04 tỉnh chưa qua 21 ngày, gồm:
  (1) Tỉnh Quảng Ngãi có 02 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 tại 02 xã Tịnh Giang và Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh (đã qua 18 ngày);
  (2) Tỉnh Hà Tĩnh có 01 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên (đã qua 18 ngày);
  (3) Tỉnh Nghệ An có 01 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành (đã qua 19 ngày) và 01 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (đã qua 09 ngày);
  (4) Tỉnh Lai Châu có 01 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 tại phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu (đã qua 11 ngày).
  1.2. Dịch Lở mồm long móng gia súc (LMLM)
  Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh ở các địa phương. 

  Hiện nay, cả nước có 17 ổ dịch LMLM xảy ra tại 08 huyện của 05 tỉnh chưa qua 21 ngày, cụ thể:
  (1) Tỉnh Phú Yên có 01 ổ dịch LMLM xảy ra ở xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa (đã qua 13 ngày);
  (2) Tỉnh Ninh Thuận có 04 ổ dịch tại huyện Ninh Sơn, cụ thể: 01 ổ dịch LMLM (typ A) tại xã Lương Sơn và 03 ổ dịch LMLM (typ O) ở thị trấn Tân Sơn, xã Lâm Sơn và xã Ma Nới; 
  (3) Tỉnh Hà Tĩnh có 02 ổ dịch xảy ra tại xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên (đã qua 15 ngày) và phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh (đã qua 19 ngày);
  (4) Tỉnh Cao Bằng có 09 ổ dịch ở 03 huyện, cụ thể:
  a) Huyện Trùng Khánh có 04 ổ dịch tại các xã Lăng Hiếu, Đức Hồng, Cảnh Tiên và Ngọc Khê; 
  b) Huyện Bảo Lâm có 02 ổ dịch ở xã Mông  n và thị trấn Pác Miầu;
  c) Huyện Hạ Lang có 03 ổ dịch ở các xã Quang Long, Thắng Lợi, thị trấn Thanh Nhật.
  (5) Tỉnh Nghệ An có 01 ổ dịch LMLM typ O tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (đã qua 05 ngày).
  1.3. Dịch Tai xanh trên lợn
  Trong ngày, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh ở các địa phương.

  Hiện nay, cả nước có 03 ổ dịch Tai xanh xảy ra tại 02 tỉnh/thành phố chưa qua 21 ngày, cụ thể như sau:
  (1) Tỉnh Sóc Trăng: có 02 ổ dịch, cụ thể:
  a) Huyện Trần Đề có 01 ổ dịch tại xã Đại  n 2 (đã qua 19 ngày);
  b) Huyện Mỹ Xuyên có 01 ổ dịch ở thị trấn Mỹ Xuyên (đã qua 15 ngày);
  (2) Thành phố Cần Thơ có 01 ổ dịch tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng (đã qua 06 ngày).
  1.4. Nhận định tình hình dịch
  Cúm gia cầm:
   Các ổ dịch Cúm gia cầm vừa qua xảy ra chủ yếu trên đàn gia cầm nuôi tại một vài hộ chăn nuôi gia đình, chưa được tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm và đã được chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn thú y phát hiện và xử lý kịp thời nên không có hiện tượng lây lan. Tuy nhiên, hiện nay do diễn biến phức tạp của thời tiết nên nguy cơ dịch phát sinh và lây lan là rất cao, các địa phương cần chủ động trong công tác phòng, chống Cúm gia cầm độc lực cao H5N1, H5N6 và một số chủng vi rút cúm có thể lây sang người như vi rút H7N9; tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm việc nhập lậu gia cầm, giám sát chặt địa bàn để phát hiện và xử lý ổ dịch kịp thời. Các địa phương căn cứ tình hình dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn, thông báo của Cục Thú y về lưu hành chủng vi rút cúm gia cầm (văn bản số 371/TY-DT ngày 06/3/2015) và văn bản hướng dẫn sử dụng vắc xin cúm (văn bản số 1883/TY-DT ngày 29/9/2015 và 1518/TY-DT ngày 05/9/2014) để tổ chức mua đúng loại vắc xin phòng, chống dịch nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

  Dịch LMLM: Trong thời gian vừa qua, các ổ dịch LMLM xảy ra chủ yếu ở dạng nhỏ lẻ. Nguy cơ mầm bệnh phát tán làm dịch lây lan rộng trong các vùng là rất cao. Các địa phương thuộc khu vực có nguy cơ cao, nơi có ổ dịch cũ, có đàn gia súc chưa được tiêm phòng triệt để, đặc biệt các tỉnh có dự án cung ứng con giống gia súc, xóa đói giảm nghèo cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, tổ chức tiêm phòng vắc xin LMLM, kiểm soát chặt việc vận chuyển gia súc, quản lý giết mổ gia súc để giảm thiểu nguy cơ phát sinh, lây lan dịch.
  Dịch lợn tai xanh: Trong thời gian vừa qua dịch Tai xanh đã xảy ra chủ yếu trên các đàn lợn chưa được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh tai xanh. Vi rút tai xanh vẫn đang tiềm ẩn trong đàn lợn ở một số địa phương do vậy các địa phương cần tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn lợn và thực hiện nghiêm các qui định về kiểm dịch vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn, tăng cường kiểm soát giết mổ lợn, chủ động ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn.
  II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH 
  - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành: Công điện số 6529/CĐ-BNN-TY ngày 14/8/2015 về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm và Công điện số 8385/CĐ-BNN-TY ngày 12/10/2015 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

  - Ngày 06/11/2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành công văn số 9171/BNN-TY về việc triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đợt 2 năm 2015 trong toàn quốc.
  - Cục Thú y đã ban hành Công văn số 2000/TY-DT ngày 09/10/2015 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Tai xanh tại các tỉnh phía Nam.
  - Lãnh đạo và chuyên viên của Cục Thú y, các Cơ quan Thú y vùng, các Trung tâm chuyên ngành đã và đang tập trung kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thú y địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo quy định./.